Częstochowa

INFORMACJE:

Restauracje
Hotele
Dyskoteki
Biznes
Druk plakatów Warszawa
Darmowe ebooki
Rozkłady jazdy Częstochowa
Nieruchomości
Kredyty
fundusze inwestcyjneFundusze
Banki
Biura rachunkowe
Deweloperzy
Szkolenia bhp Mysłowice, Ruda ŒŚląska
Domy z drewna

Alimenty

Współpraca z serwisem Częstochowa City

Alimenty teraz poprzez MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 sierpnia, zajmuje się przekazywaniem pomocy alimentacyjnej. Nowe zadanie realizowane przez MOPS dotyczy w Częstochowie ok. 5 tys. osób. Uchylającym się od obowiązku alimentacyjnego będzie można odebrać prawo jazdy i podać do Krajowego Rejestru Sądowego

Samorząd przejął kolejne zadanie od instytucji państwowej na podstawie znowelizowanej 27 czerwca 2008 roku ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zmiana ustawy opublikowana została 29 lipca 2008 r., a już 1 sierpnia Prezydent Miasta Częstochowy wydał rozporządzenie przekazując obowiązek realizacji nowego zadania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Częstochowie.

- Dzięki temu, że prezydent uczestniczy w obradach gremiów opiniujących ustawy dotyczące samorządów, mieliśmy informacje na temat nowelizacji na bieżąco i mogliśmy się do tej operacji przygotować wcześniej - mówiła Agnieszka Kowol zastępczyni dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. - Mogliśmy wcześniej zająć się przygotowywaniem pomieszczenia, druków, upoważnień. Zrobiliśmy to płynnie.

- Tak płynnie, że przejęcie tych obowiązków przez samorząd nie zauważyła nawet prasa - z uśmiechem stwierdził prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona - Nie było do tej pory żadnych w tej sprawie uwag, skarg czy interwencji. Znając zasięg społeczny problemu staraliśmy się do tego wcześniej przygotować.

Już w sierpniu wnioski złożyło kilkaset osób. Okres wzmożonej aktywności przewidujemy we wrześniu, dlatego apelujemy do osób, które zamierzają skorzystać z Funduszu Alimentacyjnego o wcześniejsze zainteresowanie się przepisami i składanie wniosków. Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy, od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Na rozpatrzenie MOPS ma 30 dni.
Pieniądze z wniosków złożonych w sierpniu będą wypłacane do końca października, natomiast z wniosków złożonych we wrześniu - do końca listopada. Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już teraz.

Cięcie plazmowe Rzeszów, Tarnów, Kraków

Oklejanie samochodów folią we Wrocławiu

Dmuchańce

Zamki dmuchane, dmuchańce, suche baseny, zjeżdżalnie dmuchane. Zapewniamy atrakcje dla dzieci i młodzieży na imprezach, festynach, festiwalach, świętach, piknikach, dożynkach, urodzinach, komunii, weselach i wielu innych imprezach. Dmuchańce produkujemy na zamówienie ale posiadamy również urządzenia już uszyte i gotowe do odbioru. Zawsze można liczyć na pomoc i doradztwo w zakresie doboru urządzeń i atrakcji. Wszystkie urządzenia objęte są gwarancją. Posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

Oklejanie samochodów Katowice

wózki dziecięce Częstochowa

darmowe programy CRM

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego ?

W przypadku Częstochowy wniosek o przyznanie świadczeń z FA należy złożyć w MOPS, tam także dostępne są formularze. Można je także pobrać ze strony internetowej MOPS- u: http://www.mops.czestochowa.um.gov.pl/
Zadanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie realizuje w Sekcji ds. Świadczeń Rodzinnych w dwóch nowych komórkach organizacyjnych:
? Zespół ds. Fundusz Alimentacyjnego - zajmujący się realizacją świadczeń z FA.
? Zespół ds. Obsługi Dłużników - prowadzący postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w trybie przepisów o egzekucji w administracji będzie powierzone innej komórce organizacyjnej MOPS.
W budynku zajmowanym przez Sekcję ds. Świadczeń Rodzinnych przy ul. Nowowiejskiego 15 MOPS przygotował osobny pokój na przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
By usprawnić obsługę świadczeń rodzinnych wnioski o wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego są przyjmowanie także w dwóch punktach obsługi klienta: w Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej nr 1, pok. 22 oraz budynku przy ul. POW 2, pok. 8.

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.
Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat lub do 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono (w szkole lub szkole wyższej).
Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
W przypadku, gdy dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.
Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.

Dochód uprawniający do świadczeń.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2007 r.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego

Zgodnie z ustawą z 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych prowadził postępowanie wobec około 500 dłużników.
Szacuje się, że zadania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów spowodują znaczne zwiększenie nie tylko ilości świadczeniobiorców (przewidywany dwukrotny wzrost - 5 000), ale także ilość prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych (przewidywany około dziesięciokrotny wzrost - do 5 000), w których to nie będzie możliwe korzystanie z pomocy pracowników socjalnych przy przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych.

 

Alimenty

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku
o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.
W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.
Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.

Dochód uprawniający do świadczeń.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2007 r.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek.

Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego ?

Wniosek o przyznanie świadczeń z FA, w odróżnieniu od wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej, należy złożyć nie u komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne lecz bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie albo w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli w danej gminie ośrodek ten realizuje świadczenia z FA. Formularze wniosków udostępnia odpowiednio: urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej.

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz
o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
W przypadku złożenia wniosku bez w/w zaświadczenia, organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela "z urzędu" występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
2) zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
3) w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:
4) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3),
5) kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami liczonymi od każdorazowej wypłaty świadczenia do dnia spłaty zadłużenia.

Większość działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych jest znana organom właściwym wierzyciela i dłużnika z obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Z 2005r., Nr 86, poz., 732 z późniejszymi zmianami). Zasadnicza różnica polega głównie na trybie wszczynania postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Obecnie inicjatywa należy do komornika prowadzącego egzekucję. Od października 2008 roku zgodnie z nową ustawą istnieć będą dwa tryby wszczęcia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego. Będzie ono wszczynane
z urzędu, jeśli organ właściwy wierzyciela wypłacać będzie świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub na wniosek wierzyciela. Zgodnie z ustawą z 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w odpowiedzi na pismo komornika o stanie egzekucji i przyczynach bezskuteczności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych prowadziła postępowanie wobec około 500 dłużników alimentacyjnych. Szacuje się, że na mocy obowiązującej od 1 października 2008 roku ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, liczba dłużników alimentacyjnych wobec których postępowanie będzie prowadzone, wzrośnie do około 5 000. Jednocześnie organ właściwy wierzyciela w myśl nowej ustawy będzie zobowiązany po zakończeniu okresu świadczeniowego lub każdorazowo po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydać decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co niewątpliwie spotęguje uruchamianie procedur odwoławczych przez dłużników alimentacyjnych.

MOJE MIASTO

Hotele w Częstochowie