Częstochowa

INFORMACJE:

Restauracje
Hotele
Dyskoteki
Biznes
Druk plakatów Warszawa
Darmowe ebooki
Rozkłady jazdy Częstochowa
Nieruchomości
Kredyty
fundusze inwestcyjneFundusze
Banki
Biura rachunkowe
Deweloperzy
Szkolenia bhp Mysłowice, Ruda ŒŚląska
Domy z drewna

Biznes - praca, firmy, kredyty, serwisy prawnicze, biura podatkowe, firmy kurierskie
Biznes - Twój biznes

Zwolnienia z opłat dla przedsiębiorców weszły w życie

W miniony piątek (23 maja) weszła w życie przegłosowana przez radnych uchwała zwalniająca z opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Do tej pory zwolnione z opłat (i to tylko dotyczących wpisu, a nie zmian w nim) były tylko osoby bezrobotne.
Projekt uchwały, wychodząc na przeciw oczekiwaniom częstochowskich przedsiębiorców, przygotował Prezydent Częstochowy.

Uchwała, to narzędzie wspierające rozwój przedsiębiorczości i tworzenie korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w naszym mieście. To również propozycja skierowana do młodych ludzi, których należy zachęcić do pozostania w Częstochowie poprzez stworzenie im jak najlepszych warunków do prowadzenia własnego biznesu.

kurs pierwsza pomoc Katowice

ogłoszenia biznesowe

Kancelaria adwokacka Częstochowa, pomoc prawna w Częstochowie

pomoc drogowa Warszawa

BEZPŁATNE SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczyna kolejny cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców dotyczących pozyskiwania pieniędzy m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Takie spotkanie odbędzie się 8 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Dotacje inwestycyjne dla Mikro, Małych, i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 3.1.1, 3.2.1
Dofinansowanie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych w ramach Poddziałania 1.2.1 oraz 1.2.2

W związku z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, otwierającego nowe konkursy o dofinansowanie dla przedsiębiorców województwa śląskiego, a także zbliżającymi się terminami ogłoszenia konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego oraz Wydziałem Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Częstochowy, zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w Częstochowie w dniu 8 kwietnia 2009 roku w godz. 10.00 - 15.00, sala sesyjna Urzędu Miasta.

Spotkanie to zaplanowane jest jako jedno z cyklu przedsięwzięć organizowanych we wszystkich Subregionach Województwa Śląskiego.

Celem seminarium jest przekazanie Beneficjentom szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Poddziałania 1.2.3 Innowacje w Mikro, Małych im Średnich Przedsiębiorstwach oraz Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa. Ponadto omówione zostaną wiadomości dot. wniosku o dofinansowanie, zasad tworzenia Biznes Planu czy kryteria wyboru i oceny projektów.

W maju oddano do użytku wyremontowane pomieszczenia biurowe i produkcyjne w dawnym biurowcu Polnamu - dziś jest to Park Przemysłowo-Technologiczny. Wyremontowane pomieszczenia cieszyły się dużym powodzeniem wśród młodych przedsiębiorców jeszcze przed otwarciem.

Uchwała pozwoli częstochowskim przedsiębiorcom nie tylko zarejestrować bez żadnych opłat działalność gospodarczą, ale także zmienić jej zakres. To pozwoli na elastyczne dostosowywanie się do rynku. Ułatwi więc prowadzenie działalności, zwłaszcza przez firmy rodzinne, ograniczając koszty działalności. Będzie to też miało znaczenie przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej przez młodych ludzi, w tym absolwentów wyższych uczelni i studentów.

Dotychczas, zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlegało opłacie w kwocie 100 zł, a jeśli dotyczyło zmiany wpisu - 50 zł. W tej samej ustawie, ustawodawca dał radom gminy uprawnienie do zniesienia tych opłat. Częstochowa już raz - w 2003 roku - skorzystała z tego zapisu. Wówczas podjęto uchwałę zwalniająca z opłat osoby bezrobotne.
Teraz zwolnienie z opłat dotyczy wszystkich osób rozpoczynających działalność gospodarczą, a także tych, którzy będą chcieli dokonać zmiany wpisu.

Przedsiębiorcy będą nadal płacić za poświadczenie aktualności swojego wpisu, za jego odpis lub duplikat. Te opłaty wynikają bowiem z ustawy o opłacie skarbowej, a Rada Miasta nie ma uprawnień do wprowadzenia ulg w tym zakresie.

W Częstochowie wpis do ewidencji działalności gospodarczej trwa 3-5 dni (ustawowo termin ten wynosi 14 dni). Na prośbę przedsiębiorców, w uzasadnionych przypadkach wpis dokonywany jest "od ręki".

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przetargi
Targi
Banki
Biura maklerskie
Firmy kurierskie
Kursy walut

 

Nowe artykuły:

Samorządy, szpitale, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, a także firmy i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o fundusze strukturalne na lata 2007-2013.

Jak otrzymać unijną pomoc na rozwój gminy, regionu i organizacji radzą eksperci z Eurolinii Plus - nowego magazynu telewizyjnego i bezpłatnego, ogólnopolskiego portalu www.euroliniaplus.pl
1. Temat tygodnia: Dotacje dla młodzieży i organizacji młodzieżowych Najnowszy odcinek "Eurolinii Plus" kierujemy do młodzieży i organizacji młodzieżowych. Mogą one finansować projekty służące bardziej efektywnej nauce języków obcych, promować wymianę studentów, uczniów i nauczycieli, rozwijać współpracę między szkołami i uczelniami oraz rozwijać edukację zaoczną oraz edukację na odległość. Wskazujemy, którym z programów operacyjnych warto się przyjrzeć, w poszukiwaniu środków, które umożliwią realizację tych celów. Zobacz najnowszy odcinek Eurolinii Plus teraz: http://www.euroliniaplus.pl/
2. Fundusze dla ciebie Składanie wniosków jest umiejętnością, której możesz się nauczyć. Przeczytaj poradnik "Jak skutecznie aplikować" i sprawdź, z którego z programów operacyjnych będziesz mógł sfinansować swoje działania. W portalu Eurolinia Plus znajdziesz potrzebne do złożenia wniosku informacje. Zobacz jak aplikować: http://www.euroliniaplus.pl/jak-aplikowac
3. Aktualności W minionym tygodniu nabory wniosków w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłosiły województwa warmińsko-mazurskie i śląskie. W obu województwach można zgłaszać wnioski na projekty w ramach Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej". Konkurs ogłoszony w województwie śląskim obejmuje także projekty w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych". Ponadto, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej w dniu 30 kwietnia 2008 r. ogłosiła nabór wniosków w programie Welcome finansowanym w ramach działania 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Szczegółowe informacje o wszystkich konkursach znajdą Państwo w zakładkach tematycznych dla poszczególnych odbiorców i województw. Zobacz aktualności: http://www.euroliniaplus.pl/aktualnosci
4. O projekcie Eurolinia Plus i partnerach Magazyn telewizyjny i portal "Eurolinia Plus" powstają dzięki współpracy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Media Biznes Sp. z o.o., wydawcą kanału TV Biznes oraz PAP Serwisem Samorządowym.

Informacje dla inwestorów na giełdzie walutowej Forex, najlepsze ebooki o giełdzie

Literatura biznesowa dla szefa firmy, managera, pracownika... - więcej...

 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
 • Sprawozdawczość do GUS drogą elektroniczną

  Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o możliwości bezpłatnego przekazywania danych statystycznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego. Twoja firma może sporządzić sprawozdania GUS przez Internet.
  Portal ułatwia realizację obowiązków sprawozdawczych umożliwiając przekazywanie danych za pośrednictwem Internetu.
  GUS informuje, że aplikacja formularzy elektronicznych umieszczona na Portalu Sprawozdawczym zawiera procedury kontroli danych, co służy poprawie jakości przekazywanych danych oraz wpływa na zmniejszenie obciążenia jednostek sprawozdawczych.
  Proces wdrażania wszystkich formularzy sprawozdawczych jest rozłożony w czasie. Oznacza to, że Główny Urząd Statystyczny na bieżąco udostępnia w formie elektronicznej kolejne formularze statystyczne i będzie stopniowo rezygnował z wysyłania formularzy papierowych.
  Szczegóły, a także wszelkie formularze znajdują się na stronie: http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm

  Jak przystąpić do sprawozdawczości elektronicznej?

  Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo jest zobowiązane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. Nr 178, poz. 1482 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) do składania sprawozdań udostępnionych w formie elektronicznej, prosimy o zgłoszenie Deklaracji internetowego przekazywania danych. Można tego dokonać poprzez wydrukowanie deklaracji umieszczonej na stronie informacyjnej Portalu Sprawozdawczego, wypełnienie jej i wysłanie pocztą na adres urzędu statystycznego w Państwa województwie.

  • Deklarację udziału w sprawozdawczości elektronicznej składają osoby prawne, jednostki niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
  • Jednostki lokalne mogą składać sprawozdania statystyczne z wykorzystaniem formularzy elektronicznych, jeśli ich jednostka macierzysta złoży deklarację udziału w sprawozdawczości elektronicznej i nada im uprawnienia do samodzielnego przekazywania formularzy.
  • Urząd Statystyczny, po otrzymaniu od Państwa deklaracji o udziale w sprawozdawczości elektronicznej, wygeneruje indywidualny login i hasło oraz prześle je do Państwa.
  • Osoba zarządzająca sprawozdawczością elektroniczną w Państwa przedsiębiorstwie ma możliwość nadawania uprawnień i haseł dla pracowników, którzy będą sporządzać i przekazywać sprawozdania, przydzielać im formularze elektroniczne do wypełnienia, np. wszystkie dla jednej jednostki lokalnej lub jeden rodzaj formularza elektronicznego dla wszystkich zobowiązanych jednostek lokalnych Państwa firmy.

  ZUS:

  Oddział:
  Siedziba Częstochowa 42-218
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  Telefon (34) 368-91-00
  Faks (34) 361-40-90

  Inspektoraty:
  Siedziba Częstochowa 42-214
  ul. Okólna 17/19
  Telefon (34) 361-17-66
  Faks (34) 361-15-98

  Siedziba Kłobuck 42-100
  ul. Targowa 3 a
  Telefon (34) 317-22-90
  Faks (34) 317-23-90

  Siedziba Koniecpol 42-230
  ul. Rynek 1
  Telefon (34) 355-11-61
  Faks (34) 355-13-86

  Siedziba Lubliniec 42-700
  ul. Oleska 26
  Telefon (34) 356-29-69
  Faks (34) 356-29-13

  Siedziba Myszków 42-300
  ul. Sikorskiego 57
  Telefon (34) 313-45-30 do 33
  Faks (34) 313-45-30

  US Częstochowa:

  Nazwa Urzędu Pierwszy Urząd Skarbowy
  Siedziba 42-200 Częstochowa
  ul. Rolnicza 33
  Telefony (0-34) 325-57-50 wew. 108
  (0-34) 325-49-39
  Fax (0-34) 325-57-70
  Konta bankowe d.
  CIT
  VAT
  PIT
  d.j.b.
  in.d
  j.b.
  wyd.
  doch.

  24101012120014142221000000
  71101012120014142222000000
  21101012120014142223000000
  18101012120014142225000000
  15101012120014142227000000

  59101012120014142230000000
  09101012120014142231000000
  NBP O/O Katowice
  Nazwa Urzędu Drugi Urząd Skarbowy
  Siedziba 42-200 Częstochowa
  ul. Tkacka 3
  Telefony (0-34) 378-61-00 wew. 140
  (0-34) 361-95-14
  Fax (0-34) 361-95-02
  Konta bankowe d.
  CIT
  VAT
  PIT
  d.j.b.
  in.d
  j.b.
  wyd.
  doch.

  06101012120016742221000000
  53101012120016742222000000
  03101012120016742223000000
  97101012120016742225000000
  94101012120016742227000000

  41101012120016742230000000
  88101012120016742231000000
  NBP O/O Katowice
  *UWAGA!

  d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
  budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

  CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
  VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
  PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
  d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
  in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

  Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
  należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

  j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
  budżetowej:

  wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
  doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

  Busines Promotion - Katalog Ofert Inwestycyjnych
  Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
  Stowarzyszenie Księgowych
  Profesjonalne konta internetowe już od 120 zł netto/rok - przetestuj konto!

  3. miejsce w Polsce w rankingu "FORBESA":
  Częstochowa bardzo atrakcyjna dla biznesu


  Częstochowa jest 3 pod wzlędem atrakcyjności dla biznesu, w rankingu prestiżowego miesięcznika "Forbes", w kategorii miast od 100 do 300 tysięcy mieszkańców. W ubiegłym roku w tym samym rankingu była siódma. W naszej kategorii wyprzedziły nas tylko Gdynia i Bielsko-Biała.

  Ranking powstał na podstawie analiz danych z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej. Badaniami objęto wszystkie miasta w Polsce, a w "naszej" kategorii jest ich 29.
  "Forbes" jest cieszącym się wielkim prestiżem na całym świecie miesięcznikiem gospodarczym, skierowanym do menedżerów wyższego i średniego szczebla, biznesmenów. Jest znany ze swoich rankingów. Opinie, analizy i komentarze najwybitniejszych postaci światowego biznesu są jednymi z najbardziej opiniotwórczych.

  Częstochowa w swojej kategorii - miast od 100 do 300 tys. mieszkańców - wyprzedziła m. in. miasta wojewódzkie: Kielce, Białystok, Toruń, Rzeszów, Opole, Olsztyn oraz ubiegłorocznego wicelidera - Gliwice.
  Daleko w tyle zostawiła też miasta z województwa śląskiego - Tychy (14 miejsce), Sosnowiec (15 miejsce), Rybnik (16 miejsce) i Zabrze (18 miejsce).
  Pod względem atrakcyjności dla kapitału zagranicznego Częstochowa zajęła 7 miejsce wyprzedzając m.in. Kielce, Rzeszów, Tychy, Białystok, Olsztyn czy Rybnik.

  Najatrakcyjniejszym miastem (od 100 do 300 tys. mieszkańców) zarówno dla biznesu jak i dla kapitału zagranicznego - podobnie jak w roku ubiegłym - pozostaje Gdynia.
  Kryterium rankingu w pierwszej kategorii - miast najatrakcyjniejszych dla biznesu - była ilość nowo zarejestrowanych firm w danym mieście w latach 2003-2007, pomniejszona o liczbę upadłości i likwidacji. W Częstochowie w ciągu ostatnich 5 lat przybyło 868 firm.
  W drugiej kategorii - miast najatrakcyjniejszych dla kapitału zagranicznego brano pod uwagę nowe spółki kapitału zagranicznego w latach 2003-2007. W Częstochowie (7 miejsce w tej kategorii) przybyło 130 spółek z kapitałem zagranicznym.

  W tegorocznym rankingu stworzono jeszcze jedną kategorię, w której mierzono wzrost liczby nowo rejestrowanych spółek prawa handlowego w roku 2007 i porównując dane z rokiem 2006. Nasze miasto zajęło w tej pozycji 13. miejsce, przed Bielskiem, Gorzowem Wielkopolskim, Rybnikiem, Tychami, Radomiem, Rudą Śląską i Białymstokiem. W 2006 roku w Częstochowie założono 113 firm, a w roku 2007 - 126 firm. Dla porównania, u lidera tej kategorii, w wojewódzkich Kielcach, w roku 2006 złożono - 104 spółek, a rok później - 173.
  Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców najatrakcyjniejsza zarówno dla biznesu jak i dla kapitału zagranicznego pozostaje nadal Warszawa przed Krakowem i Wrocławiem.
  Wśród miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców najatrakcyjniejszy dla biznesu jest Sopot.
  Ranking powstał na podstawie analiz danych z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej. Badaniami objęto wszystkie miasta w Polsce. Dodatkowe punkty przyznawano za obecność w mieście firm nagrodzonych Diamentami Forbesa. Miasta podzielono na 3 grupy: od 300 tys. mieszkańców; od 100 do 300 tys. mieszkańców i do 100 tys. mieszkańców.

  FORBES

  Amerykański miesięcznik o tematyce biznesowej, założony w 1917 przez B.C. Forbesa. Główna siedziba redakcji mieści się na Fifth Avenue w Nowym Jorku.
  Forbes od lat kojarzony jest z listami zawierającymi nazwiska najbogatszych ludzi świata; najbogatszych ludzi w USA; największych spółek świata. Miesięcznik na całym świecie uznawany jest za pewne źródło informacji.
  Od 2004 roku istnieje także polska edycja Forbes, wydawana przez Axel Springer Polska.
  FORBES jest miesięcznikiem gospodarczym, skierowanym do menedżerów wyższego i średniego szczebla, biznesmenów. Istotna część magazynu to unikalne rankingi, opinie, analizy i komentarze najwybitniejszych postaci światowego biznesu.
  FORBES ukazuje się w Polsce, Rosji, Turcji, Izraelu, Arabii Saudyjskiej, Chinach, Korei i USA.

  Fundusz Mikro

  CZĘSTOCHOWA
  ul. Piłsudskiego 13/15
  42-200 Częstochowa
  tel.: (34) 361 56 07
  fax: (34) 367 17 32

  Produkty Funduszu Mikro:

  Biznes Pożyczka:

  Biznes Pożyczka to produkt, który adresowany jest do osób prowadzących działalność gospodarczą.

  Kwoty:

  • Dla klientów, którzy zamierzają po raz pierwszy skorzystać z oferty Funduszu proponujemy pożyczki od 1000 zł do 50.000 zł.
  • Dla stałych klientów Fundusz Mikro proponuje pożyczki w kwotach od 1000 zł do 150.000 zł.
   Okres

  Maksymalny okres na jaki pożyczka może zostać zaciągnięta to 36 miesięcy. Przy niższych kwotach pożyczek okres spłaty jest odpowiednio krótszy.

  Poręczenie: Liczba poręczycieli (lub ich brak) uzależnione są od kwoty pożyczki oraz od okresu na jaki zostaje zaciągnięta. Istnieje również możliwość majątkowego zabezpieczenia pożyczki.

  Koszt: Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie oraz opłata administracyjna i jest on uzależniony od kwoty pożyczki oraz okresu na jaki pożyczka zostaje zaciągnięta.


  Biznes Pożyczka bez poręczyciela:

  Biznes Pożyczka bez poręczyciela to produkt, który adresowany jest do wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych pożyczką bez konieczności poręczenia.

  Kwoty: Od 1000 zł do 10.000 zł.

  Okres: Maksymalny okres to 12 miesięcy.

  Koszt: Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie oraz opłata administracyjna i jest on uzależniony od kwoty pożyczki oraz okresu na jaki pożyczka zostaje zaciągnięta.

  Biznes Pożyczka SOLO:

  Biznes Pożyczka SOLO to produkt kierowany do stałych klientów Funduszu Mikro.
  Pożyczka ta nie wymaga żadnego zabezpieczenia.

  Kwoty: Od 1000 zł do 15.000 zł.

  Okres: Maksymalny okres spłaty to 18 miesięcy
  Dla pożyczek do 10.000 zł okres ten wynosi 12 miesięcy.

  Koszt: Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie oraz opłata administracyjna i jest on uzależniony od kwoty pożyczki oraz okresu na jaki pożyczka zostaje zaciągnięta.

  Biznes Pożyczka Ekspresowa:

  To produkt kierowany do klientów Funduszu Mikro, którzy potrzebują SZYBKO pożyczyć niewielka kwotę pieniędzy.
  Warunkiem uzyskania pożyczki jest spłacenie minimum 6-ciu rat bieżącej pozyczki.
  Pożyczka ta nie wymaga żadnego zabezpieczenia.

  Kwoty: Do 3.000 zł.

  Okres: Maksymalny okres spłaty to 3 miesiące.

  Koszt: Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie oraz opłata administracyjna i jest on uzależniony od kwoty pożyczki oraz okresu na jaki pożyczka zostaje zaciągnięta.

  Starter:

  To produkt kierowany do osób, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą.
  Wymagany jest szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia.

  Kwoty: Do 7.000 zł.

  Poręczenie: Liczba poręczycieli uzależniona jest od dochodu osób poręczających pożyczkę.

  Okres: Maksymalny okres spłaty to 12 miesięcy.

  Koszt: Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie oraz opłata administracyjna i jest on uzależniony od kwoty pożyczki oraz okresu na jaki pożyczka zostaje zaciągnięta.

  Aby umożliwić zaistnienie w Internecie i pełne wykorzystanie jego możliwości oferujemy konta internetowe i wykonanie strony w atrakcyjnej cenie. Zapewniają one kompleksowo utrzymanie profesjonalnego serwisu WWW wraz z kontami pocztowymi. Oferta nasza usatysfakcjonuje każdego - zarówno osobę prywatną, jak i firmę chcącą wykorzystać Internet do codziennej działalności biznesowej

  Fundusz Mikro od października br. rozszerzył swoją ofertę kierowaną do właścicieli przedsiębiorstw o możliwość finansowania projektów w kwotach do 200 tys. złotych dla nowych i 300 tys. złotych dla swoich stałych klientów.

  Dotychczasowe doświadczenia Funduszu Mikro związane z finansowaniem rozwoju ponad pięćdziesięciu tysięcy firm oraz reakcja na potrzeby i wyzwania jakie stawia przed takimi firmami rynek, skłoniły Zarząd Funduszu Mikro do podjęcia decyzji o finansowaniu ich zamierzeń w większych rozmiarach.

  Fundusz Mikro dysponuje obecnie pełną paletą produktów finansowych dostosowanych do potrzeb osób prowadzących działalność gospodarczą. Każdy przedsiębiorca mający pomysł jak rozwijać swoją firmę, potrzebujący środków na inwestycje lub poprawienie płynności może zwrócić się do Funduszu Mikro o potrzebną mu kwotę.

  W 37 oddziałach znajdujących się na terenie całego kraju, na klientów czeka przeszło 100 wysoko wykwalifikowanych doradców. Nasze oddziały otwarte są przez 5 dni
  w tygodniu w godzinach od 8:00 do 17:00. Dla wygody klientów wszystkie oddziały zlokalizowane są w centrach miast z dostępem bezpośrednio z poziomu ulicy.

  W najbliższym czasie planujemy otwarcie nowego oddziału w Gdyni oraz w związku z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony klientów kolejnego oddziału w Warszawie.

  Fundusz Mikro został założony w 1994 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości by promować rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Jest największym przedsięwzięciem w zakresie mikrofinansowania w Polsce i wiodącym
  w Europie Środkowej.

  Do końca października br. łączna wartość udzielonych pożyczek wyniosła ponad 800 mln. złotych, a łączna liczba udzielonych pożyczek przekroczyła 105 tys.

  Krzysztof Jaczewski
  Prezes Zarządu
  Fundusz Mikro Sp. z o.o.

  biznes - następna...

  MOJE MIASTO

  Hotele w Częstochowie