Częstochowa

INFORMACJE:

Restauracje
Hotele
Dyskoteki
Biznes
Druk plakatów Warszawa
Darmowe ebooki
Rozkłady jazdy Częstochowa
Nieruchomości
Kredyty
fundusze inwestcyjneFundusze
Banki
Biura rachunkowe
Deweloperzy
Szkolenia bhp Mysłowice, Ruda ŒŚląska
Domy z drewna

Rzecznik Praw Pacjenta z SM

Reklama firm

Rzecznik Praw Pacjenta z SM

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego powoano instytucj Rzecznika Praw Pacjenta z SM.
Projekt sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej, powsta w odpowiedzi na problemy pacjentw wynikajce z braku dostpnoci do informacji w zakresie moliwoci leczenia, rehabilitacji, pomocy psychologicznej i prawnej.

W naszym kraju yje okoo 60000 chorych na stwardnienie rozsiane. Walcz oni o swoje prawa do leczenia od roku 1997, jak do tej pory bezskutecznie. Polska nie przestrzega uchwalonej w 2003 r. Rezolucji Parlamentu Europejskiego zakazujcej dyskryminacji chorych na SM. Nadal pozostajemy jedynym w Europie krajem, w ktrym nie wypracowano systemowego i kompleksowego programu leczenia chorych z SM. Pacjentom i ich bliskim brakuje informacji w zakresie moliwoci leczenia, rehabilitacji, pomocy psychologicznej i prawnej.

W ramach programu zosta zatrudniony prawnik, mecenas Krzysztof Maliski, penicy funkcj Rzecznika Praw Pacjenta z SM. Pod numerem infolinii 0-801 313333 codziennie od godziny 9 do 17 mona si kontaktowa z asystentk Rzecznika, Dominik Danielsk. Pytania mona rwnie nadsya mailem na adres rzecznik@ptsr.org.pl, lub przedstawi w komunikatorach internetowych: tlen cism@tlen.pl.

Istotn czci programu stanowi konsultanci lokalni Rzecznika. Punkty konsultacyjne mieszcz si w czterech orodkach: w Gdasku, Gnienie, Biaej Podlaskiej i Zawierciu. Lokalni konsultanci - to osoby zwizane ze rodowiskiem chorych na SM - odpowiednio przeszkoleni i wykwalifikowani przede wszystkim w zakresie udzielania informacji prawnej w zakresie prawa medycznego, skomplikowanych procedur administracyjnych, dostpnoci leczenia i rehabilitacji, aby zapewni chorym podstawowe wsparcie.

Pacjenci, ktrzy: czuj si dyskryminowani w pracy, nie wiedz w jaki sposb ubiega si o refundacj rehabilitacji, szukaj dostpu do wiadcze zdrowotnych, odpowiadajcych standardom przewidzianym dla tej choroby, czy nie wiedz jak uzyska zagwarantowan przez Pastwo pomoc prawn, mog od teraz zwrci si do Rzecznika Praw Pacjenta z SM.
Do zada Rzecznika Praw Pacjenta z SM naley take poradnictwo w zakresie ochrony zdrowia, udzielanie informacji na temat lecznictwa specjalistycznego oraz stacjonarnego. Pomoc Rzecznika niejednokrotnie wykracza poza ramy wyznaczonych zada, gdy oczekiwania pacjentw zmuszaj do szerszego spojrzenia na problemy tych osb nie, tylko w kontekcie problemw zdrowotnych,
a take spoecznych.

Rzecznik Praw Pacjenta z SM
Krzysztof Maliski
Dyury:
Wtorek 10.00 -13.00
Czwartek 16.00 -19.00
e-mail: rzecznik@ptsr.org.pl
tlen: rzecznik_cism@tlen.pl
tel. +48 22 745 11 25 - 27
Codziennie od 9.00 -17.00 skontaktowa si mona z asystentk rzecznika, Dominik Danielsk.
e-mail: d.danielska@ptsr.org.pl
tel. +48 22 745 11 25 27

Konsultanci lokalni:
Gdask:
Boena Rekowska
tel. 0509793 395
e-mail: rzecznik-gdansk@ptsr.org.pl
tlen: rzecznik-gdansk@tlen.pl

Gniezno:
Elbieta ukomska
gg: 5993789
skype: rzecznik-sm-gniezno
e-mail: rzecznik-gniezno@ptsr.org.pl
tlen: rzecznik-gniezno@tlen.pl

Biaa Podlaska:
Damian Kardziew,
tel. 0511-612-696
e-mail: rzecznik-bialapodlaska@ptsr.org.pl
tlen: rzecznik-bialapodlaska@tlen.pl
Zawiercie:
Marzena Groja
tel. 0 609-577-132
e-mail: rzecznik-zawiercie@ptsr.org.pl
tlen: rzecznik-zawiercie@tlen.pl

 

MOJE MIASTO

Hotele w Częstochowie